Školenie o odpadoch, nakladanie s nimi a ich preprava podľa platnej legislatívy

OBSAH:
  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a prehľad pripravovaných zmien
  • Povinnosti jednotlivých subjektov pri nakladaní s odpadmi - pôvodca odpadov, držiteľ, prepravca, dopravca, a pod.
  • Preprava odpadov (osobitne nebezpečných) na území SR
  • Preprava odpadov (dovoz alebo vývoz) mimo územia SR
  • Medzinárodná dohoda o preprave nebezpečných vecí ADR
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov a nakladanie so špecifickými druhmi odpadov
  • Najčastejšie porušenia zákona o odpadoch a sankcie
  • Vykonávacie predpisy - vyhlášky - evidencia odpadov - jej vedenie a ohlasovanie údajov
  • Diskusia a konzultácie

Lektor: Ing. Peter Gallovič
Miesto:  ZS VTS, Koceľova 15, Bratislava
Banka: VÚB
IBAN: SK 70 0200 0000 0038 0621 1951
Variabilný symbol: Dátum uskutočnenia školenia v tvare DDMMRRRR, napr. 01032017 (preukázať sa  dokladom o zaplatení)
Kontakt: Katarína Tesařová
Mobil:     0904 25 35 00
E-mail:    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vaša prihláška sa stáva záväznou po úhrade. Pri neúčasti, ktorá nebola oznámená minimálne 3 pracovné dni pred začiatkom školenia, sa poplatok nevracia.


Dátum odoslania
Číslo prihlášky
Prihlášku podávate ako súkromná osoba alebo firma?
Zadajte kontaktné údaje:
Zadajte údaje vašej firmy:
Uveďte počet účastníkov:
Uveďte informácie o prvom účastníkovi:
Uveďte informácie o druhom účastníkovi:
Uveďte informácie o treťom účastníkovi:
Uveďte informácie o štvrtom účastníkovi:
Uveďte informácie o piatom účastníkovi:
Napíšte prípadný komentár k prihláške:
security image

Kontakt

ŠKOLSERVIS, spol. s r.o.

Hálova 15
851 01, Bratislava
Slovenská republika

IČO: 50 818 996
DIČ: 2120480681

  0904 253 500

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Kontaktný formulár