Predpisy upravujúce prepravu nebezpečných vecí určujú povinnosť osobám, ktoré sa podieľajú na preprave nebezpečných vecí. Musia absolvovať špecializované školenie zamerané smerom k ich postaveniu v prepravnom procese, na základe ktorého získajú osvedčenie ADR. 

Kurz je určený pracovníkom zasielateľských spoločností, pracovníkom spoločností zaoberajúcimi sa zahraničným obchodom, pracovníkom logistiky a prepravnú verejnosť.

Seminár je určený pre cestných dopravcov, ktorí sú pôvodcovia alebo dopravcovia odpadu alebo ho prepravujú pre iných pôvodcov, alebo držiteľov odpadov.

Cieľom seminára je oboznámiť pracovníkov ekonomického oddelenia v dopravnej firme s možnosťami správneho vyplácania cestovných náhrad.

Cieľom školenia je schopnosť zaručiť bezpečnosť nákladu pri uplatňovaní bezpečnostných predpisov a správneho využitia vozidla: sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, používanie prevodových stupňov podľa zaťaženia vozidla a profilu cesty, výpočet užitočného zaťaženia vozidla.

Školenie sa zameriava na výklad právnych predpisov v doprave, ktoré musia vodiči dodržiavať pri preprave na národnej úrovni a v medzinárodnej doprave nariadeniami EÚ a Dohodou AETR.

Absolvent dvojdňového kurzu získa prehľad v oblasti vnútroštátnych a medzinárodných predpisov v doprave a dokáže predchádzať konfliktným situáciám s obchodnými partnermi.

Školenie je zamerané na oboznámenie s legislatívou súvisiacou s nepredvídanými kolíziami v cestnej premávke - s dopravnými nehodami.

V západnej Európe viaceré krajiny zaviedli povinnosť uhrádzať  vodičovi minimálnu mzdu podľa národných predpisov štátu, do ktorého sa vykonáva preprava.
( Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Nórsko....)

Každá organizácia, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na preprave nebezpečných vecí, je povinná vymenovať aspoň jedného bezpečnostného poradcu. Pre cestnú dopravu je táto povinnosť zakotvená v Zákone NR SR č. 506/2002 Z. z, §20.

CMR (Convention Marchandise Routière) je dohoda o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave. Dohoda bola uzavretá v Ženeve 19. mája 1956.

Kontakt

ŠKOLSERVIS, spol. s r.o.

Hálova 15
851 01, Bratislava
Slovenská republika

IČO: 50 818 996
DIČ: 2120480681

  0904 253 500

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Kontaktný formulár